Om mig

Anna Tufvesson

Jag har arbetat med ledar- och medarbetarutveckling i 18 år. Dels som egen konsult, som konsult på Effect management och som organisationskonsult i Karlstads kommun.

Idag delar jag min tid som organisationskonsult i Karlstads kommun med att jobba som egen konsult. De senaste åren har jag på min konsulttid mest ägnat mig åt medarbetarskapsutveckling eftersom min bok om medarbetarskap har fått ett sådant positivt mottagande.

Jag reser land och rike runt och föreläser och gör workshops kring aktivt medarbetarskap och jag har tagit fram medarbetarskapsutbildningar för diverse organisationer.

Anna Tufvesson

Jag är certifierad i ett antal testverktyg som Myers Briggs, EQ och Hogans assessment system. Jag har skrivit och varit redaktör för följande böcker:

  • Aktivt medarbetarskap – ta ansvar och utvecklas på jobbet (Liber, 2017)
  • Att vara chef i en kommun (Karlstads kommun, 2013)
  • Lönsamt ledarskap (red) (TUK förlag, 2009)
  • Kommunikation som verktyg (TUK förlag, 2008)
  • Ledare eller bara chef (red) (IHM förlag 1993)