Ledarskap

Att utveckla ledarskapet

Vad behöver era ledare nu? En utbildning för nya chefer, en inspirationsföreläsning, individuell chefscoaching eller ledningsgruppsutveckling?

Efter över 20 års arbete med ledarutveckling vet jag vilken betydelse det kan ha för  resultatet i en organisation att satsa på att utveckla sina chefer som skapar ökad trygghet i ledarrollen och en större gemenskap bland cheferna. Ibland är det utveckling i grupp som är mest effektivt och ibland är det värdefullt att få hjälp att sortera och hitta lösningar på sina problem genom individuell chefscoaching.

Att ha en ledningsgrupp som fungerar effektivt med bra möten, trygghet mellan varandra och en tydlig riktning, det kan vara avgörande för en organisation. Där kan en extern konsult vara ett viktigt bidrag för att hjälpa ledningsgruppen att utvecklas tillsammans.

Anna Tufvesson

+ 46 70 21 77 182
anna@tufvesson.se 

Rulla till toppen