Aktivt självledarskap

Om boken

Boken ger verktyg för att lära känna sig själv och varandra bättre för att skapa förståelse för varandras olikheter och hur vi skapar goda relationer med varandra för att uppnå bästa resultat. Det är en arbetsbok med en mängd övningar som man gör tillsammans med sina kollegor för att utvecklas som grupp. Exempel på områden som tas upp:
  • Vem är jag utifrån aktuell personlighetsforskning?
  • Hur uppfattas jag av mina kollegor?
  • Hur kan jag påverka hur jag mår och känner mig?
  • Vad är viktigt för mig för att jag ska känna mig motiverad? Hur kan jag påverkar det själv?
  • Hur hjälper jag mig själv att vara fokuserad men inte bränna ut mig?
  • Hur ska jag kommunicera med mina kollegor för att skapa goda relationer med både kollegor och chef?
  • Hur får jag mina privata relationer att fungera väl?
Läs ett smakprov av boken  
Aktivt självledarskap
Scroll to Top