Att vara chef i en kommun

Om boken

Boken har skrivits i min roll som organisationskonsult på Karlstads kommun och gjorts tillsammans med min dåvarande kollega Anders Nilsson. Kommunen tryckte själv upp den och boken har använts som  kurslitteratur för  ledarutvecklingsprogram i Karlstads kommun de senaste fem åren.

Den har även köpts in av andra kommuner. Boken är som en uppslagsbok för en ny chef med kapitel om hur man håller ett bra lärakänna- och utvecklingssamtal, hur rehabprocessen ser ut, vilka arbetsrättsliga regler man behöver känna till mm.

Beställ genom arbetsgivarenheten på Karlstads kommun.

Att vara chef i en komun
Rulla till toppen