Anna Tufvesson
Aktivt-medarbetarskap

Aktivt medarbetarskap

En bok för alla som har fler än en kollega!

Aktivt självledarskap

Aktivt Självledarskap

Boken ger verktyg för att lära känna sig själv och varandra bättre.

”Jag har en magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap och har 10 års egen chefserfarenhet från resebranschen och universitetsvärlden.

Jag är certifierad i ett antal testverktyg som Myers Briggs, EQ och Hogans assessment system”.

Scroll to Top