Anna Tufvesson
Aktivt-medarbetarskap

Aktivt medarbetarskap

En bok för alla som har fler än en kollega!

Kommunikation som verktyg

Kommunikation som verktyg

Om du vill vara en kommunikativ ledare eller medarbetare och dessutom är intresserad av genusfrågor så är det här en bok för dig!

”Jag har en magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap och har 10 års egen chefserfarenhet från resebranschen och universitetsvärlden.

Jag är certifierad i ett antal testverktyg som Myers Briggs, EQ och Hogans assessment system”.