Medarbetarskap

Att utveckla medarbetarskapet

Att utveckla medarbetarskapet i en organisation är ett kontinuerligt arbete likaväl som att utveckla ledarskapet. Det handlar om att i ett första steg tydliggöra vad som är gott medarbetar- och ledarskap i en organisation. Detta görs förslagsvis i en medarbetar- och ledarpolicy.

För att policyn ska bli mer än vackra ord behöver det finnas en röd tråd mellan  dokumentet och hur intervjumallarna ser ut (för att hitta rätt medarbetare), hur utvecklingssamtalsmallen ser ut (så vi utvecklar på det), att dokumentet påverkar vilka frågor vi ställer i vår medarbetarundersökning och att vi belönar på det i våra lönesamtal.

Beroende på var i utvecklingsprocessen kunden är anpassar jag upplägget efter vad som passar för just er:

  • Är det konsulthjälp för att processa fram en policy?
  • Är det en inspirationsföreläsning för att få fler att förstå vikten av att arbeta med frågan och vad det handlar om?
  • Är det en utbildning i form av en workshop för att få tid att reflektera över sitt eget medarbetarskap? 
  • Är det en digital e-utbildning som chefen kan genomföra själv med sina medarbetare?
  • Eller vill ni  ha en studiecirkel  som bygger på boken ”Aktivt medarbetarskap” och låta det vara ett tema under en längre tid hos er?
Anna Tufvesson

+ 46 70 21 77 182
anna@tufvesson.se