Lönsamt ledarskap

Om boken

Lars Hessner förklarar sambanden mellan personalens attityder och en organisations lönsamhet. Boken beskriver vilken prioriteringsordning som chefen behöver ha i sitt arbete för att skapa resultat. Den är också en uppslagsbok för dig som vill arbeta med medarbetarundersökningar som styrinstrument. Jag har varit redaktör för boken som kom ut 2009.

lonsamt-ledarskap_200
Rulla till toppen