Utbildning i självledarskap

Workshop & utbildning i aktivt självledarskap

Utbildningen är förslagsvis en halvdag men inte kortare än två timmar. Den kan också vara en hel dag.

Prat från mig varvas med övningar och diskussionsfrågor som man jobbar med i mindre grupper. Exempel på övningar:

  •  Vem är jag utifrån personlighetsteorin femfaktormodellen? Vilka är mina styrkor och utvecklingsområden och hur märker mina medarbetare av det i vardagen?
  • Hur uppfattas jag av mina kollegor utifrån t ex stresstålighet, öppenhet för att lära nytt, hjälpsamhet?
  • Vad är viktigt för mig att tänka på för att skapa fokus under arbetsdagen?
  • Vad motiverar mig och vad kan jag göra för att hålla uppe dessa motivationsfaktorer?
  • Hur kan jag motverka stress och hantera när stress uppstår?
  • Vad behöver vi tänka på när vi ger varandra feedback?
  • Hur får vi en bra relation med varandra?

Aktivt Medarbetarskap - Anders och Anna Tufvesson

Anna Tufvesson
Telefon: + 46 70 217 71 82
E-post: anna@tufvesson.se

Anders Tufvesson
Telefon: + 46 70 551 66 06

E-post: anders@tufvesson.se

Rulla till toppen