Studiecirkel- aktivt medarbetarskap

Studiecirkel kring boken aktivt medarbetarskap

Eftersom boken "Aktivt medarbetarskap" innehåller övningar efter varje kapitel lämpar den sig väl för en studiecirkel. 

Vissa kunder har i sann ”aktivt medarbetarskapsanda” bestämt att medarbetare läser några kapitel i boken, berättar för sina kollegor om vad de tyckte var mest intressant och väljer någon/några övningar som de tycker den egna gruppen har stor användning för. Genom att återkomma till ämnet under en längre period skapas ett kontinuerligt fokus på frågorna vilket många kunder har vittnat om har varit framgångsrikt. Ofta kombineras studiecirkeln med en inspirationsföreläsning eller att jag har kommit och träffat grupperna vid några tillfällen under året för att inspirera ytterligare. 

Anna Tufvesson

+ 46 70 21 77 182
anna@tufvesson.se