Inspirationsföreläsning

Föreläsning aktivt medarbetarskap

Jag föreläser om vad aktivt medarbetarskap innebär i praktiken för varje medarbetare. En inspirationsföreläsning är ofta ett bra första steg i en utvecklingsprocess för ett aktivare medarbetarskap.

Föreläsningen  baserar sig på den forskning och innehåll som jag beskriver i min bok om ”Aktivt medarbetarskap”, men med tillägg av korta filmer och färska exempel från grupper och medarbetare jag har kommit i kontakt med.
Några kommentarer från några som lyssnat på mig:

”Wow – den här föreläsningen kommer jag komma ihåg resten av mitt liv – jag har inte tänkt så här kring mitt egna ansvar som medarbetare förut.” (undersköterska i en kommun)  

”Att jag har ett uppdrag att göra min chef bra var nyttigt att få förståelse för.” (lagerarbetare i ett varuföretag)

”Det blev tydligt hur vi är varandras arbetsmiiljö.” (chef i ett landsting)

Många referenser finns som jag har föreläst för – alltifrån mindre grupper till 1000 personer.

Anna Tufvesson

+ 46 70 21 77 182
anna@tufvesson.se