Workshops

Workshop

En workshop om aktivt medarbetarskap innebär att vi varvar prat av mig med diskussioner i gruppen kring olika frågeställningar. En workshop är lämpligen en halvdag, men kan även vara längre, dock inte kortare än två timmar.

Under en workshop sitter medarbetare i grupper om 4-7 personer runt olika bord (finns inget maxgräns för hur många grupper man kan vara). De som jobbar nära varandra i vardagen sitter tillsammans. Frågor som diskuteras i en workshop kan vara till exempel:

  • Hur vill jag uppfattas som kollega? Hur uppfattas jag?
  • Hur vill vi uppfattas av dom vi är till för? Vilka bevis finns det att vi uppfattas så?
  • Vad innebär det ”att gå in i roll” hos oss?
  • Hur kan vi göra vår chef bra?
Anna Tufvesson

+ 46 70 21 77 182
anna@tufvesson.se