Kommunikation som verktyg

Om boken

Boken innehåller fyra delar: 

  1. Kommunikativt ledarskap (om vilka förmågor och vanor som kännetecknar en kommunikativ ledare.)
  2. Kommunikativt medarbetarskap (om de krav på kommunikation som ställs på gott medarbetarskap)
  3. Genusperspektiv på ledarskap (om att leda jämställt – villkor, makt och kommunikation)
  4. Att vara ledare eller bara chef (om drivkrafter och framgångsrika vägar för att leda samt balans i livet.)
Vill du beställa boken kontaktar du mig här.
Kommunikation som verktyg
Rulla till toppen