Digital utbildnig i självledarskap

Utbildningen som chefen håller för sina medarbetare

Syftet med utbildningen är att lära känna sig själv och varandra bättre och skapa goda relationer med varandra för att kunna prestera ännu bättre tillsammans.

Den digitala utbildningar innehåller 15 filmer  och ett övningshäfte som man arbetar i parallellt under utbildningen som motsvarar 1 dag. Till stöd för den som håller i utbildningen (förslagsvis närmaste chefen) finns ett chefsmanus för vad man kan säga till varje område, men utbildningen är självinstruerande och kan i praktiken göras själva av arbetsgruppen. Utbildningen består av tre delar:

Del 1: Relationen med dig själv

 • 1. Självkännedom
 • 2. Känslor 
 • 3. Tankar
 • 4. Motivation
 • 5. Fokus och stresshantering
 • 6. Att lära nytt
 • 7. Självmedkänsla
Del 2: Relationen med kollegor
 
 • Hur är man en bra kollega?
 • Ett kommunikativt medarbetarskap
 • Att ge och ta emot kritik
 • Kränkande särbehandling
 • Relationen med din chef
Del 3: Privata relationer
 
 • Hur får vi till bra privata relationer?
 
Aktivt Medarbetarskap - Anders och Anna Tufvesson

Anna Tufvesson
Telefon: + 46 70 217 71 82
E-post: anna@tufvesson.se

Anders Tufvesson
Telefon: + 46 70 551 66 06

E-post: anders@tufvesson.se

Rulla till toppen