Webbstrategiboken

Om boken

Boken är indelad i fyra delar: ”Innan du bygger en webbplats”, ”Hur du drar besökare till webbplatsen”, ”Hur du tar hand om besökarna och gör dem till kunder” samt ”Hur du analyserar din webbplats för att öka affärsnyttan”.

Som bokens titel antyder är ledordet ”affärsnytta”.

Boken ger svar på hur affärsnytta skapas på en webbplats. Med affärsnytta menar vi att webbplatsen ska användas för att skapa affärer och/eller att spara pengar åt organisationen. Det ska gå att räkna ut affärsnyttan med en webbplats genom att göra en kostnads- och intäktsanalys. Inom webbvärlden används den engelska termen ”Return of Investment” (ROI), det vill säga en uträkning som visar att webbsatsningen är lönsam och att den ger en god avkastning på gjord investering.

Boken kom ut 2009.

webbstrategiboken
Rulla till toppen