Digital utbildning i medarbetarskap

E-utbildning i grupp

Det är en utbildning som finns i en powerpointserie som chefen kör själv.

Det här är ett väl beprövat koncept där chefen har en powerpointserie med filmer och övningar som varvas. De som jobbar nära varandra i vardagen deltar samtidigt men antalet är obegränsat. Konceptet innehåller också ett chefsmanus med förslag till vad chefen kan säga till varje övning.  Varje medarbetare jobbar med ett personligt reflektionsblad under utbildningen som också ingår i konceptet. Det går att dela upp utbildningen på olika delar utifrån vad som passar för organisationen och chefen som leder utbildningen.  Varje utbildning anpassas med logotyp och färger efter kundens önskemål. Utbildningens omfattning är cirka sju timmar effektiv tid.

Det finns två varianter att välja mellan. Antingen standardvarianten som innehåller filmer med mig utifrån teman nedan. Variant två innebär att spela in filmer hos kunden på era medarbetare och anpassa innehåll och övningar till er värdegrund och medarbetarpolicy. 

Teman som tas upp i standardutbildningen är:

 • Vad är aktivt medarbetarskap?
 • Hur tar jag ansvar för mig själv?
 • Hur är en bra kollega?
 • Hur kan jag ta ansvar för att göra min chef bra?
 • Hur vill jag uppfattas av dom jag är till för?
 • Hur kan jag bidra till egen och andras arbetsglädje? 
 • Vad innebär det att vara en lösningsfokuserad medarbetare?
 • Hur kan jag förebygga och hantera negativ stress?
 • Vad är mitt ansvar som medarbetare för att ge och ta emot feedback på ett bra sätt?
 • Vilket ansvar behöver jag ta för att utveckla mig själv, andra och verksamheten?
 • Vad är mitt ansvar för att få samarbetet att fungera?

Varje film är mellan 2-5 minuter långa. Jag berättar om hur jag ser på respektive frågeställning. 

Spela video

Några kommentarer från chefer som har genomfört utbildningen med sina medarbetare:

”Tack vare tydliga instruktioner gick det jättelätt att hålla i utbildningen. Medarbetarna sa att det här var den bästa dagen som gruppen haft på många år. När de skulle göra den positiva feedback övningen fälldes det en och annan tår också – det var starkt!” (enhetschef inom teknik och fastighet i en kommun)

”När kan vi göra nästa utbildning? Det här var sååå bra och viktigt att inte bara fokusera på mitt ansvar som chef utan att vi gör det tillsammans  – chefen och medarbetarna.” (en chef inom vård och omsorg inom en kommun)

”Jag tycker det var bra att utbildningen fokuserade mycket på det egna ansvaret för att skapa en bra arbetsmiljö – det är så lätt att alltid se vad andra kan göra istället för att reflektera över vad man själv kan göra.” (hr chef inom tillverkningsindustrin)

Några röster från medarbetare:

”Nyttigt att få tid att reflektera över vilken typ av medarbetare jag vill vara – jag tror jag tänker mer nu på hur jag beter mig i olika situationer.”

”Jag tycker det var lite jobbigt, men bra, att bli påmind om hur jag smittar mina kollegor med mitt humör – det kan jag behöva tänka på mer…”

”Jag gillade att hela utbildningen hade ett positivt förhållningssätt – vi letade inte bara en massa fel i vår verksamhet eller hos varandra utan lyfta fram mycket bra saker – det gav mig energi. Vi hade mycket roligt under dagen också.”

”Vi gjorde vår utbildning på APT under ett halvår – jag såg varje gång fram emot punkten ”aktivt medarbetarskap” för vi hade så många bra diskussioner under den punkten. Hoppas vi får återkomma till det här för vi behöver alltid prata om de här mjuka frågorna.”

Anna Tufvesson

+ 46 70 21 77 182
anna@tufvesson.se